Praha.cz

 
Faustův dům
Faustův dům, průčelí

Tento legendou opředený dům je ponejvíce znám pod tímto jménem. Pověst se traduje o doktoru Faustovi, vzdělanci, který se prý upsal čertu. V historických dobách měnil mnohokrát své jméno. Kdysi ve 12. století to byl opevněný dvorec s věží se střílnami, který zabezpečoval královskou cestu. Tehdy se mu říkalo Slavošovský dům.






Později jej Přemysl Otakar II. daroval svému levobočkovi Mikuláši a začalo se mu říkat Opavský dům. Takovýmto levobočkům i dnes lze závidět velkorysost a zcela výjimečného postavení jejich otců.



Johannes Georg FaustusDům se nacházel diagonálně od Novoměstské radnice přes prostranství Dobytčího trhu. Všeobecně tehdy známý prostor byl Karlem IV. promyšleně zakomponován do architektonických plánů, které v sobě nesly i důležitá mystická poslání, kterým stále neumíme porozumět.



Za časů Rudolfa II. vlastnil tento dům magistr Edward Kelley, kterému byla přiřknuta role šarlatána. Který však oproti opravdovým šarlatánům dosáhl na vědeckém poli značného věhlasu. Zabýval se časoprostorovou smyčkou.



Faustův důmDalším majitelem se stává Mladota ze Solopysk, který zde prováděl chemické pokusy. Zřejmě magistr Kelley a Mladota zavdali příčinu „šuškárny“, která pak překrystalizovala do legendy. Po Mladotově smrti přechází dům do vlastnictví synů Františka a Václava. Následují další majitelé, až se dům stává vlastnictvím města Prahy. Jedna jeho součást je využívána Všeobecnou fakultní nemocnicí a druhou část používá 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, která zde pořádá cyklus besed s názvem Křeslo pro Fausta, na které usedají zejména naše přední vědecké kapacity.


Autor: Natálie Růžičková